Granlidens emblem

Nu är arbetet med att uppföra en belyst informationsskylt vid Granlidens parkering klart.

Lokalen:

Det väntas på att fibern ska kopplas in.

Dansbanan:

Har fått nytt tak och en större scen.