Granlidens emblem

Lokalen:
Bygglov beviljat för utbyggnad av förrådsutrymme och beredningsrum till köket. Arbetat startar våren 2020.
Fiber finns i lokalen

Dansbanan:
Har fått nytt tak och en större scen.