Detta händer med Granliden

Nu är arbetet igång med att uppföra en belyst informationsskylt vid Granlidens Parkering enligt bidragsbeslut från EU/Leader Stockholmsbygd/Länsstyrelsen.

Lokalen:

Vänta på att fiber ska påbörjas och kopplas in i lokalen.

Dansbanan:

Snart påbörjas även arbetet med att anpassa och renovera dansbanan, även detta enligt beslut från EU/Leader Stockholmsbygd.

Lagt in ny matta i kiosken
Målat kiosken utvändigt
Målat entrén
Bytt ut ramperna på dansbanan