Styrelsen 2017

Dag Bergström           Ordförande                070 – 740 75 78

Thomas Sjöberg        Vice Ordförande

Åsa Åkerström            Kassör                        072 – 307 25 99

Helen Söderlund        Sekreterare

Anette Granskog       Vice Sekreterare

Linus Pettersson       Ungdomsansvarig

Annica Åkerström    Ordinarie Ledamot

Carina Larsson          Suppleant

Marie Närvä               Suppleant

Valberedning 

Lennart Öberg  och  Börje Brottman

Vill ni komma i kontakt med någon i styrelsen mejla till info@granliden-ljustero.se

Stadgar Granliden