Granlidens emblem

          STYRELSEN  2019

Dag Bergström           Ordförande                070 – 740 75 78
Thomas Sjöberg        Vice Ordförande
Åsa Åkerström            Kassör                        072 – 307 25 99
Helen Söderlund        Sekreterare
Anette Granskog       Vice Sekreterare
Annica Åkerström    Ordinarie Ledamot
Carina Larsson          Suppleant
Marie Närvä               Suppleant
Linus Pettersson       Ungdomsansvarig

            Valberedning

Johan Granskog
Maria Segring

Vill ni komma i kontakt med någon i styrelsen mejla till info@granliden-ljustero.se

Stadgar 2020