SÖDRA LJUSTERÖ BYGGNADSFÖRENING
kallar till ÅRSMÖTE och STÄDDAG på GRANLIDEN söndagen den 28 April 2019

STÄDNING:
Kl. 10.00 samlas vi vid utedansbanan för gemensam städning av området och lokaler mm. Ta gärna med handskar, kratta, sekatör eller annat arbetsredskap.

Efter städningen serveras korv ca 12.00.

ÅRSMÖTE:
Kl. 13.00 i lokalen med sedvanliga punkter enl. dag-ordning. Efter mötet serveras kaffe med dopp.

Föreningens årsredovisning o kassarapporter finns på Skärgårdskontoret, Ljusterö Torg

Ring om du är intresserad att läsa dessa innan årsmötet.

Styrelsen för Södra Ljusterö Byggnadsförening Adress: c/o Åsa Åkerström, Strömsnäsvägen 10, 184 97 Ljusterö

Bankgiro 680-4462

Bokningar av lokalen görs hos Åsa Åkerström

Tele: 072-307 25 99

Mejla: info@granliden-ljustero.se

Hemsida: www.granliden-ljustero.se


Vad händer på Granliden.

 Nu är arbetet igång med att uppföra en belyst informationsskylt vid Granlidens Parkering enligt bidragsbeslut från EU/Leader Stockholmsbygd/Länsstyrelsen.

 Snart påbörjas även arbetet med att anpassa och renovera dansbanan, även detta enligt beslut från EU/Leader Stockholmsbygd.

Med vänlig hälsning

Åsa Åkerström

Kassör

Södra Ljusterö Byggnadsförening (Granliden)


Granliden har beviljats bidrag från EU (Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) i samarbete med Leader Stockholmsbygd. Projektet syftar till att anpassa och utveckla lokalen samt festplats, för utökat utbud av kultur i alla former, öppet för alla.

Målet med projektet är att rusta upp dansbana/scen med utbyggnad och uppgraderat elsystem. Att införskaffa nya bord, en tillbyggnad för duschar och förråd i samlingslokalen samt att uppföra en belyst informationsskylt vid vägen.


GRANLIDEN LEVER UPP!      Granlidens emblem

Vi i styrelsen vill att Granliden ska vara det naturliga valet för fest och möten på Ljusterö för alla åldrar.
Vi strävar efter att få tillbaka den gamla känslan av vad Granliden en gång var för bygden.
– Folkets Park, fyllt av liv och glädje.

Vartefter idéer dyker upp kommer vi i styrelsen att själva anordna event för olika målgrupper och åldrar.

Mejla info@granliden-ljustero.se  gärna din egen idé som du vill att vi ska göra något av.

Hälsningar
Styrelsen