Granliden kan man hyra för stora och små möten,Vi välkomnar även föreningar att hyra vid enstaka tillfällen och även regelbundet, dop bröllop och minnesstunder.

Vill du komma i kontakt med oss Åsa Åkerström  kassör 072-3072599 . Vill du stötta vår Granliden ekonomiskt så är
BG Bankgiro nr 680-4462

Granliden har beviljats bidrag från EU

Granliden har beviljats bidrag från EU (Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) i samarbete med Leader Stockholmsbygd. Projektet syftar till att anpassa och utveckla lokalen samt festplats, för utökat utbud av kultur i alla former, öppet för alla.

Målet med projektet är att rusta upp dansbana/scen med utbyggnad och uppgraderat elsystem. Att införskaffa nya bord, en tillbyggnad för duschar och förråd i samlingslokalen samt att uppföra en belyst informationsskylt vid vägen.