På grund av rådande pandemi ställer vi in Julbasaren 2020.

Granliden kan man hyra för stora och små möten,Vi välkomnar även föreningar att hyra vid enstaka tillfällen och även regelbundet, dop bröllop och minnesstunder.

Vill du komma i kontakt med oss Åsa Åkerström  kassör 072-3072599 . Vill du stötta vår Granliden ekonomiskt så är
BG Bankgiro nr 680-4462

Granliden har beviljats bidrag från EU

Granliden har beviljats bidrag från EU (Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) i samarbete med Leader Stockholmsbygd. Projektet syftar till att anpassa och utveckla lokalen samt festplats, för utökat utbud av kultur i alla former, öppet för alla.

Målet med projektet är att rusta upp dansbana/scen med utbyggnad och uppgraderat elsystem. Att införskaffa nya bord, en tillbyggnad för duschar och förråd i samlingslokalen samt att uppföra en belyst informationsskylt vid vägen.