SÖDRA LJUSTERÖ BYGGNADSFÖRENING

kallar till ÅRSMÖTE på GRANLIDEN
söndagen den 31 maj 2020 Kl 13.00
på dansbanan med sedvanliga punkter enl. dag-ordning.

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om att anta uppdaterade stadgar där ändring bland annat föreslås avseende formuleringen av föreningens ändamål, antal styrelseledamöter och -suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, att föreningsstämman ska kunna besluta om årsavgift samt allmän uppdatering och modernisering av utformningen.

Efter mötet serveras kaffe med dopp.

Föreningens årsredovisning o kassarapporter samt det kompletta stadge-förslaget finns på Skärgårdskontoret, Ljusterö Torg.

Mejla enligt nedan om du är intresserad att läsa dessa innan årsmötet.Stadgar 2020

Nya o gamla medlemmar hälsas hjärtligt VÄLKOMNA!
Styrelsen för Södra Ljusterö Byggnadsförening

Adress: c/o Åsa Åkerström, Strömsnäsvägen 10, 184 97 Ljusterö

Bankgiro 680-4462
Bokningar av lokalen görs hos Åsa Åkerström
Tele: 072-307 25 99


Mejla: info@granliden-ljustero.se
Hemsida: www.granliden-ljustero.se

  ———————————————————————————–    

Granliden är perfekt för stora och små sällskap.
Lokalerna passar för det flesta tillfällen, fest,dop, minnesstund, bröllop, barnkalas
Vi välkomnar även föreningar att hyra vid enstaka tillfällen och även regelbundet.

Vill du köpa andelar eller komma i kontakt med styrelsen mejla till info@granliden-ljustero.se eller ring 072 – 307 25 99 till vår kassör Åsa.


Granliden har beviljats bidrag från EU (Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) i samarbete med Leader Stockholmsbygd