Historia

Den 12 oktober 1920 träffades en samling södra Ljusteröbor och diskuterade behovet av en samlingsplats för befolkningen.
Det beslöts under mötet enhälligt att bilda en byggnadsförening och uppbyggandet av en samlingslokal. Som ordförande för Södra Ljusterö Byggnadsförening valdes Fritz Wilhelmsson och Axel Johansson till sekreterare, därefter diskuterades ekonomi, och föreslogs försäljning av andelar som påbörjades efter mötet, samt lotteriförsäljning och anordnandet av danser och olika evenemang under en tid, för att kunna finansiera projektet.

1923 lämnade fru Georgina Sjöberg, Ravaldsmora Gård, ett gåvobrev till föreningen på en tomt som senare kom att kallas Granliden. Därefter påbörjades byggandet av en dansbana på tomten, som blev flitigt användes av öns befolkning och sommargäster.

1933 invigdes samlingslokalen med tillhörande lägenhet efter mycket ideellt arbete av medlemmar. Samlingslokalen har sedan använts flitigt till fester, biograf, auktioner och möten m.m.

Dansbanan arrenderades ut om somrarna och blev vida känd i hela skärgården och Stockholmsområdet. Waxholmsbolaget forslade ut mängder av danssugna ungdomar och fritidsseglarna kom i massor och vandrade, efter tillägg i Linanäs, efter vägen mot dansplatsen.

1958 byggdes ny dansbana på en tomt, bredvid lokalen, som skänkts av Norrstugan, eftersom gamla dansbanan med tiden blev för liten. Dansen utökades till onsdagar, lördagar och söndagar och blev mer och mer populärt.

I slutet av 60-talet började det komma mer och mer motordrivna ungdomar och med det ökande bråk och våld, polisen fordrade mer vakter och det blev för dyrt att anordna danser. Därför blev fler och fler dansbanor tvingade att lägga ner verksamheten.

Senare år har det pågått försök att anordna danser, men med dåligt resultat därför har det mest varit privata tillställningar och auktioner på dansbanan.
Samlingslokalen har varit flitigt använd och lägenheten varit uthyrd under alla år.

Med mycket ideellt arbete och med tanke på dem som startade upp föreningen hoppas styrelsen på fortsättning av de gamlas idéer att ha en samlingsplats för bygdens befolkning.

Nya medlemmar är alltid välkomna och önskar du kontakt med föreningen för att köpa andelar eller boka lokal ring vårt tel nr: 072- 307 25 99 för mer upplysningar.

Styrelsen