Ordningsregler

Vid varje uthyrning skall finnas en ansvarig som skall tillse att följande regler efterföljs:

 • All rökning sker givetvis utomhus – för allas trivsel, och säkerhet. Vi håller våra fyrfotade  vänner utanför Granliden för våra allergikers skull.
 • Förbjudet att övernatta i lokalen.
 • Dra ej bord och dylikt  – lyft – för att undvika att repa underlaget.
 • Var rädda om inredningen och att ingen åverkan sker på Granliden, om så är fallet anmäl detta till ansvarig.
 • Musik får endast spelas till senast 01.00 samt lokalen ska vara utrymd senast 02.00.
 • Vid avbokning senare än 30 dagar innan hyrestillfället återbetalas ingen del av hyran.
 • I samband med överlämnandet av lokalen uttas en depositionsavgift (varierande – beroende på aktuellt hyrestillfälle) som återbetalas efter hyrestidens slut under förutsättning att lokalen återlämnas enligt uthyraren i fullgott skick.
 • Om städningen ej godkänns krävs hyrestagaren att betala kontant direkt efter besiktningen.
 • Om utrustning och inventarier använts, tillse att dessa återställs på sina platser och att utrustning ställs in i resp. förrådsutrymmen ordentligt och på rätt plats.
 • Se till att samtliga fönster och ytterdörrar ( 3 st) är ordentligt låsta.
 • Att vattenkranar, spis och ugnar är avstängda.
 • Att all belysning är släckt (dock skall ev. fönsterbelysning lysa).
 • Städning och dylikt skall påbörjas i sådan tid att hyrestiden ej överskrids.
 • Hålla antalet gäster inom de maxgränser som gäller för lokalen ni hyrt. (Skulle något hända, och ni har varit fler, upphör alla försäkringar att gälla och ni står personligen ansvariga för eventuella skador.)
 • Ta reda på, och informera  övriga ansvariga, var brandsläckarna och  nödutgångarna finns.
 • Samtliga golv ska dammsugas/moppas och våttorkas.
 • Toalettutrymmen ska noga rengöras.
 • Köksutrymmens ska noga rengöras.
 • Köksutrustning ska diskas och återställas på uppmärkta platser.
 • Möbler som flyttas ska återställas på ursprungligt sätt.
 • Sopor och annat avfall skall tömmas samt förpackas väl och läggs i soptunnan.

Vid hyrestidens slut ska någon av föreningens representanter kontrollera iordningställandet av lokalen. Godkänns inte städningen, tillkallas föreningens städerska som iordningställer lokalen mot summa på 2 000:-  som hyrestagaren betalar direkt efter besiktningen.