Styrelse och Stadgar

                                         Granlidens emblem

          STYRELSEN  2020

Dag Bergström           Ordförande                070 – 740 75 78
Anette Granskog        Vice Ordförande
Åsa Åkerström            Kassör                        072 – 307 25 99
Jannice Hoffsten       Sekreterare
Carina Larsson          Suppleant
Annica Åkerström     Ledarmot

            Valberedning

Johan Granskog
Maria Segring

Vill ni komma i kontakt med någon i styrelsen mejla till info@granliden-ljustero.se

Konstituerande efter årsmötet 2021-05-02

Stadgar reviderade och antagna 2020-05-31

Årsmötesprotokoll 2021-05-02 påskrivet