Dukningar

I lokalen rekommenderar vi att duka till max 80 personer för att  inte få det för trångt.

Exempel på dukning för 80 personer

Dansbanan rekommenderar vi att duka för ca 130 personer under taket.