Optimera

DB Bygg

Ljust El AB

Vadholma trädfällning

Lupido AB

KGL Bygg

Rydmans Entreprenad

Vill du vara med att trygga Granliden?
Vi tar tacksamt mot extra ekonomiskt bidrag, men det kan också
vara i form av arbetskraft.
Det fortgår ständigt reparationer och förbättringar av Granliden.
Så all hjälp tar vi tacksamt emot.

Vi tar tacksamt emot idéer och tips på aktiviteter inom vår förening,
alla medlemmar har rätt att påverka vår fortsatta framtid.

Frivillig arbetskraft, kontakta info@granliden-ljustero.se

bankgiro.nr  680-4462

Allt arbete är ju ideellt som det brukar vara i föreningar.

Föreningens adress:
Södra Ljusterö Byggnadsförening,
c/o Åsa Åkerström,
Strömsnäsvägen 10,
184 97 Ljusterö