Att KÖPA ANDELAR:
Att köpa andelar kostar 100:-/st och hur många du vill köpa är valfritt.
Inga årsavgifter i denna ekonomiska förening.
Beloppet insättes på vårt bankgiro 680-4462
Vänligen uppge namn, adress och antal andelar som betalningen anvisar
Så sänder vi  andelsbevis och stadgar.

Som andelsägare får man ex hyra lokalen och dansbanan till reducerat pris.

Föreningen brukar inbjuda till en medlemsfest med olika teman, vilket
är väldigt uppskattat, vi har t.ex, haft ett flertal kräftskivor på utedansbanan.

Sponsring:
Vill du vara med att trygga Granliden?
Vi tar tacksamt mot extra ekonomiskt bidrag, men det kan också
vara i form av arbetskraft.
Det fortgår ständigt reparationer och förbättringar av Granliden.
Så all hjälp tar vi tacksamt emot.

Vi tar tacksamt emot idéer och tips på aktiviteter inom vår förening,
alla medlemmar har rätt att påverka vår fortsatta framtid.

Frivillig arbetskraft, kontakta info@granliden-ljustero.se

bankgiro.nr  680-4462

Allt arbete är ju ideellt som det brukar vara i föreningar.

Föreningens adress:
Södra Ljusterö Byggnadsförening,
c/o Åsa Åkerström,
Strömsnäsvägen 10,
184 97 Ljusterö